Medische aansprakelijkheid afbeelding

Medische aansprakelijkheid

Uw medische aansprakelijkheid goed verzekerd

Een medische fout waarvoor u aansprakelijk wordt gehouden, kan behoorlijke gevolgen hebben. De aansprakelijkheidsverzekering voor medici beschermt u voor schade aan personen en goederen. Ook de gevolgschade voor bijvoorbeeld het inkomen van de gedupeerde is verzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering verzekert u tevens als werkgever voor schade die uw medewerkers oplopen die zij voor u verrichten.