Verzekeringsadvies voor verenigingen en stichtingen

Uw vereniging of stichting is een rechtspersoon en neemt als zodanig deel aan het rechtsverkeer. Gevolg daarvan is dat uw vereniging of stichting ook financiële risico’s loopt. Bijvoorbeeld wanneer de vereniging/stichting volgens de wet aansprakelijk is voor de schade van een ander. Ook kan de vereniging/stichting zelf schade oplopen, bijvoorbeeld door brand in het clubhuis. Een groot aantal van deze risico’s is verzekerbaar. Denkt u aan: