Aansprakelijkheid van de bestuurders

Hoewel u als bestuurder of toezichthouder uw werkzaamheden zo goed mogelijk wilt doen, kunt u of uw medebestuurders fouten maken. Fouten waarvoor u persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden.

Met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is uw privévermogen beschermd. Deze verzekering dekt onder meer:

  • de kosten van verweer en onderzoek, inclusief proceskosten, tegen aanspraken van derden ook al blijken deze achteraf ongegrond.
  • het bedrag van de schadevergoeding dat u moet betalen aan derde partijen