Verzekeringsadvies voor vrije beroepen

Voor vrije beroepen zoals accountants, consultants, architecten en advocaten zijn er speciale beroepsverzekeringen. Wij hebben er ons specialisme van gemaakt. Wij richten ons op uw praktijk/organisatie en het personeel. Denkt u aan:

U kunt als accountant, consultant, architect of advocaat een beroepsfout maken die de continuïteit van uw kantoor/praktijk in gevaar brengen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan derden als gevolg van beroepsfouten.