Vrije beroepen aansprakelijkheid

Uw aansprakelijkheid goed verzekerd

Een fout waarvoor u aansprakelijk wordt gehouden, kan behoorlijke gevolgen hebben. De aansprakelijkheidsverzekering beschermt u voor schade aan personen en goederen. Ook de gevolgschade voor bijvoorbeeld het inkomen van de gedupeerde is verzekerd. De aansprakelijkheidsverzekering verzekert u tevens als werkgever voor schade die uw medewerkers oplopen die zij voor u verrichten.